Organizace

Organizátoři:

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Mgr. Milan Tichý
Mgr. et Mgr. Alena Rudolfová
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
 
Kontakt na organizátory: brasil2017@post.cz