Program

9.00 – Zahájení

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – Středisko ibero-amerických studií                      doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – Ústav románských studií                                                          Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. – Ústav románských studií
Graziela Do Nascimento Kronka, Ph.D. – Ústav románských studií
Ing. Vít Korselt – Ministerstvo zahraničních věcí

Politicko-ekonomické souvislosti: (velký sál)moderuje Markéta Křížová

9.45-10.05 PhDr. Radek Buben, Ph.D. Ústavní vládnutí bez volební legitimity: Brazílie a problémy vice-prezidentského režimu
10.05-10.25 Ing. Pavel Šembera Brazilský kávový trh a dovoz brazilské kávy do ČR – reálný případ
10.25-10.45 PhDr. Linda Piknerová, PhD. Afrika jako (staro) nový vektor brazilské zahraniční politiky
10.45-11.05 Ing. Mgr. Irena Melounová Brazilská zahraniční politika v oblasti lidských práv
11.05-11.25 doc. PhDr. Jan Klíma Getúlio Vargas a jeho dvojí zásah do brazilských dějin
11.25-11.45 diskuze

11.45-12.15 – Prezentace projektů

Yvonna Fričová – představení nové knihy BRASÍLIA – MĚSTO – SEN
Ing. Mgr. Irena Melounová – představení festivalu Kino Brasil

12.15-13.30 – Přestávka na oběd

Brazílie a Čechy: (velký sál) – moderuje Radek Buben

13.30-13.45 Karel Staněk Podíl českých vojáků na portugalsko-nizozemském konfliktu v Brazílii v 17. století
13.45-14.00 Ing. Petr Polakovič Obchodníci spíše než vystěhovalci do Brazílie po otevření jejích přístavů světu…1810
14.00-14.15 PhDr. Simona Binková, CSc. Brazílie v české naučné literatuře 19. stol.
14.15-14.35 diskuze  
14.35-14.50 Mgr. Matyáš Pelant, Ph.D. Československo a Brazílie během studené války
14.50-15.05 doc. Markéta Křížová, Ph.D. Brazilská vláda, Indiáni, imigrace a kolonizace na počátku 20. století: Svědectví Alberto Vojtěcha Friče na kongresu amerikanistů ve Vídni v roce 1908
15.05-15.20 Mgr. et. Mgr. Michal Zourek, Ph.D. Komunistické Československo očima brazilských intelektuálů: angažovaný Jorge Amado a revoltující Graciliano Ramos
15.20-15.45 diskuze  

15.45-16.00 – Přestávka

Obrazy Brazílie v literatuře: (velký sál) – moderuje Šárka Grauová

16.00-16.15 PhDr. Jaroslava Marešová, PhD. Obraz Brazílie v dopise jezuity Gaspara Afonsa
16.15-16.30 Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. Indiánky brazilského romantismu
16.30-16.45 PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. Nepovedený únos královny aneb konec revoluční utopie v románě Odlesky plesu Antonia Callada
16.45-17.00 diskuze  

Text, hudba a obraz: (malý sál) – moderuje Monika Brenišínová

13.30-13.45 PhDr. Lada Weissová Milton Hatoum a jeho poutníci pamětí
13.45-14.00 Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. Portinari v Národní galerii v Praze
14.00-14.15 Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. “Cordel” v Brazílii. Umění mezi literaturou, obrazem a hudbou
14.15-15.00 diskuze  

15.00-15.15 – Přestávka

Doktorandské projekty: (malý sál) – moderují Alena Rudolfová a Milan Tichý

15.15-15.30 PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. Morfologická typologie brazilské portugalštiny: od flexe k izolaci
15.30-15.40 Mgr. Jana Fabová Cesta brazílskej portugalčiny od jazyka kolonizátorov až po oficiálny jazyk Brazílie
15.40-15.50 Mgr. Eliška Zaepernicková, Mgr. Barbora Kraftová & Filip Magalhães Když Brazilci a Portugalci mluví česky: Specifika výslovnosti lusofonních mluvčích v češtině
15.50-16.00 Mgr. Lenka Kužvartová Samosprávná bytová výstavba v São Paulu aneb dělat město jinak
16.00-16.10 Mgr. et Mgr. Alena Rudolfová Zahraniční politika Brazílie v období 1995–2010: kontinuita či diskontinuita?
16.10-16.20 Mgr. Petr Weber Pozice Brazílie v mezinárodním systému
16.20-16.30 Mgr. František Kalenda Náboženství a konflikt v moderní Brazílii
16.30-16.40 Mgr. Kamila Koncová Oni nechodí ve smokingu aneb počátky sociálního divadla v Brazílii
16.40-16.50 Mgr. Karolina Válová Hořící Atheneum Raula Pompéi
16.50-17.00 Mgr. Milan Tichý Brazilští trubadúři ve třetím tisíciletí
17.00-17.15 diskuze  

od 17:30 – Promítání filmu:

Os Últimos Dias de Getúlio (2014, 101min.)

Program BRASIL 2017 (pdf ke stažení)

Anotace příspěvků