Tisková zpráva

V pondělí 29. května proběhl v Oettingenském paláci v Praze seminář s názvem BRASIL 2017. Cílem semináře bylo zprostředkovat setkání českých brazilianistů a vůbec všech, kteří mají co do činění s Brazílií, a to v co nejširší oblasti zájmů – v lingvistice, literární vědě, historii, studiu vzájemných vztahů, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech.

Setkání se konalo ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů. Po úvodním slovu Mgr. Šárky Grauové, Ph.D., vedoucí Ústavu románských studií FF UK, vyzdvihl význam Brazílie jakožto „permanentní naděje“ profesor PhDr. Josef Opatrný, CSc., vedoucí Střediska ibero-amerických studií FFUK. V podobném duchu navázal Ing. Vít Korselt z Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Vznik brazilské sekce Ústavu románských připomenul jeho vedoucí, doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. a zdůraznil „mezioborovost“ celého setkání. Úvodní slova zakončila brazilská lektorka Graziela Do Nascimento Kronka, Ph.D. citací o brazilském lidu z pera Darcy Robeira.

Úvodní blok politicko-ekonomické souvislosti začal v 9.45 pod taktovkou doc. Markéty Křížové, Ph.D. ve Velkém sále. Aktuální dění v Brazílii a jeden z fenoménů brazilské politiky – častou vládu viceprezidentů, přiblížil PhDr. Radek Buben, PhD. Příběh brazilské kávy, kterak doputovala z Brazílie až do českých šálků, odvyprávěl ve svém příspěvku zástupce privátního sektoru Ing. Pavel Šembera ze společnosti Brasil.cz. PhDr. Linda Piknerová, PhD. se zaměřila na Afriku, jakožto (staro) nový vektor brazilské zahraniční politiky. Navázala Ing. Mgr. Irena Melounová s příspěvkem „Brazilská zahraniční politika v oblasti lidských práv“. Dopolední blok zakončil doc. PhDr. Jan Klíma, který posluchačům představil Getulia Vargase a jeho dvojí zásah do brazilských dějin.

Ještě před obědem byla autory, manžely Fričovými, představena kniha BRASÍLIA – MĚSTO – SEN, první publikace v češtině, která komplexně představuje ideu a architekturu brazilského hlavního města Brasília, který v rekordně krátkém čase (1957–1960) zrealizoval prezident českého původu Juscelino Kubitschek. S propagací festivalu Kino Brasil navázala Ing. Mgr. Irena Melounová.

Od 12.15 započal ve Velkém sále blok s názvem Brazílie a Čechy, jímž provázel PhDr. Radek Buben, Ph.D. Podílem českých vojáků na portugalsko-nizozemském konfliktu v Brazílii v 17. století se ve svém příspěvku zaobíral PhDr. Karel Staněk, Ph.D. Ing. Petr Polakovič zase přiblížil osudy obchodníků s českými kořeny, kteří našli své působiště v Brazílii. PhDr. Simona Binková, CSc. představila Brazílii v české naučné literatuře 19. století. Účast Alberto Vojtěcha Friče na mezinárodním kongresu amerikanistů ve Vídni roku 1908 zasadila do širokých souvislostí doc. Markéta Křížová, Ph.D. Blok uzavřel Mgr. et. Mgr. Michal Zourek, Ph.D. svým příspěvkem, jehož cílem bylo přiblížit, jakým způsobem bylo Československo padesátých let viděno očima dvou výrazných brazilských levicových intelektuálů – Jorgeho Amada a Graciliana Ramose a zasadit tato svědectví do kontextu dalších dobových „cestopisů“ latinskoamerické produkce, reflektujících situaci ve východní Evropě.

Ve Velkém sále následoval od 15.45 blok Obrazy Brazílie v literatuře, který moderovala Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. Obrazem Brazílie v dopise jezuity Gaspara Afonsa se zabývala PhDr. Jaroslava Marešová, PhD. Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. seznámila přítomné s pojetím indiánky v brazilském romantismu. Následovala PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. s příspěvkem „Nepovedený únos královny aneb konec revoluční utopie v románě Odlesky plesu Antonia Callada“, která tímto blok uzavřela.

Ve 13.30 začala sekce s názvem Text, hudba a obraz, jež byla věnována krásným uměním v podobě literatury a výtvarného umění. Blok začal příspěvkem PhDr. Lady Weissové s názvem “Milton Hatoum a jeho poutníci pamětí”, který byl věnován dílu tohoto brazilského spisovatele. Pokračoval příspěvkem pana Prof. PhDr. Pavla Štěpánka, Ph.D., který se zabýval stopami portugalského malíře Candida Portinariho v Česku a nesl název “Portinari v Národní galerii v Praze”. Závěrečný příspěvek, nazývající se ‘“Cordel” v Brazílii’, přednesla Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. a věnovala se v něm problematice tzv. cordelu neboli umění na provázku. Blok se uskutečnil v Malém sále, skončil v 15.00 a provázela jím Monika Brenišínová.

V tomtéž sále od 15.00 následoval blok doktorandských projektů, kterým provázeli Mgr. Milan Tichý a Mgr. et Mgr. Alena Rudolfová. Do tajů morfologické typologie brazilské portugalštiny posluchače zasvětil ve svém příspěvku PhDr. Jan Hriscina, Ph.D. Mgr. Eliška Zaepernicková a Mgr. Barbora Kraftová rozpoutaly živou diskuzi nad tématem specifika výslovnosti lusofonních mluvčích v češtině. „Nikdy nevíš, jestli se vrátíš: proč brazilští sprejeři přetvářejí urbánní krajinu?“, zněl název dalšího příspěvku Mgr. Evy Válkové. Mgr. et Mgr. Alena Rudolfová se ve svém příspěvku ptala, zda-li je pro zahraniční politiku Brazílie v období 1995 – 2010 charakteristická spíše kontinuita či diskontinuita. Příspěvek s názvem „Náboženství a konflikt v moderní Brazílii“ Mgr. Františka Kalendy si kladl za cíl přehledně zmapovat vzájemné vztahy mezi nejpočetnějšími náboženskými proudy současné Brazílie. O počátcích sociálního divadla v Brazílii se mohli posluchači dozvědět z úst Mgr. Kamily Koncové prostřednictvím literární analýzy textu divadelní hry „Oni nechodí ve smokingu“. Rovněž poutavý rozbor, tentokrát románu Atheneum z roku 1888, návštěvníkům skýtal příspěvek Mgr. Karolíny Válové. Tento blok a tím i celý seminář uzavřel svým příspěvkem „Brazilští trubadúři ve třetím tisíciletí“ Mgr. Milan Tichý.

Pro zájemce následovalo od 17.30 ve Velkém sále promítání filmu o životě Getúlia Vargase: „Os Últimos Dias de Getúlio“. Po celou dobu si účastníci mohli zakoupit novou knihu „Brazílie – návod k použití“ Ing. Pavla Šembery, rovněž tak i brazilskou kávu, jejíž příběh si v jeho podání dopoledne vyslechli. Za zvýhodněnou cenu se prodával také časopis Dějiny a současnost zaměřený na Brazílii.

Tímto jedinečným setkáním jsme si připomněli šedesát let existence samostatného oboru portugalská filologie na Univerzitě Karlově, padesát let fungování Střediska ibero-amerických studií FF UK, ale též zareagovali na fakt, že Česká republika získala statut pozorovatele Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP). Především se tak ale naskytla příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací. Popřejme proto semináři BRASIL 2017 samé kladné ohlasy a aby se stalo průkopníkem dlouholeté tradice.