Úvodní stránka

Ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií a Institutu pro studium strategických regionů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů se dne 29. května 2017 uskuteční seminář s názvem Brasil 2017.

Rádi bychom si společně připomněli šedesát let existence samostatného oboru Portugalská filologie na Karlově univerzitě, padesát let fungování Střediska ibero-amerických studií, ale též zareagovali na fakt, že Česká republika získala statut pozorovatele Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP).

Hlavním cílem je zprostředkovat setkání českých brazilianistů a vůbec všech, kteří mají co do činění s Brazílií, a to v co nejširší oblasti zájmů – v lingvistice, literární vědě, historii, studiu vzájemných vztahů, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech. Protože je cílem semináře zároveň propagace tématu brazilských dějin a kultury mezi širší akademickou a laickou veřejností, bude hlavním jazykem setkání čeština. Seminář nabízí příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací formou prezentací našich vědeckých, ale i jiných aktivit. Výsledkem semináře bude kolektivní monografie.

Těšíme se na setkání!