Zvaní řečníci

Acir Pimenta Madeira Filho, velvyslanectví Brazilské federativní republiky
Ing. Vít Korselt – Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Graziela Do Nascimento Kronka, Ph.D. – Ústav románských studií FF UK
Prof. Pavel Štěpánek – Univerzita Palackého, Olomouc
Doc. Jan Klíma – Univerzita Hradec Králové